STAG-4 Q-BOX BASIC

STAG-4 Q-BOX BASIC je prvi iz nove generacijesekventnih kontrolera namenjen vozilima sa 4 cilindra i direktnim ubrizgavanjem goriva. Arhitektura kontrolera je bazirana na modernom 32-bitnom mikroprocesoru visokih performansi koji omogućava preciznu kontrolu ubrizgavanja i količine gasa, brz odziv na varirajuće parametre motora i vremena ubrizgavanja benzina.

Hardverska platforma nudi širok spektar korisnih funkcija, uključujući i mogućnost promene sekvence ubrizgavanja, podršku za Bluetooth komunikaciju i čitanje broja obrtaja motora na osnovu signala sa benzinskih dizni. Dizajn omogućava dodavanje novih funkcija i proširenja QBOX serije.

Kompaktno, lagano, ali robusno kućište ergonomskim rasporedom funkcionalnih elemenata omogućava brže i lakše povezivanje kao i pozicioniranje bilo gde u motornom prostoru vozila.

Visokokvalitetni plastični materijali korišćeni za izradu kućišta prošli su testove upotrebe mehaničke sile, klimatske i termalne šok testove, što dokazuje visoku otpornost na uslove eksploatacije u samom vozilu. Bazna ploča kućišta, izrađena od nerđajućeg čelika garantujr visoku otpornost na koroziju i unapređuje unikatan izgled samog kućišta

STAG-4 Q-BOX BASIC je proizveden po poslednjim tehnologijama i od vrhunskih komponenti, i ispitan je u laboratorijama u AC Research and Development Centru i u skladu sa najnovijim standardima autoindustrije.Pažljiva selekcija komponenti i inovativni 32-bitni procesor za kontrolu ubrizgavanja gasa garantuju precizno i momentalno doziranje goriva i popravljaju ekonomiju vožnje na autogas.. STAG 4 QBOX BASIC je optimalno rešenje za moderne agregate, koje omogućava njihov dugačak radni vek, rad bez grešaka, bezbednost i konfor.

Prednosti:

 • Lako, kompaktno kućište sa ravnim konektorom omogućava bržu instalaciju u motornom prostoru
 • Lokacijakonektora omogućava instalaciju praktično na bilo kom mestu
 • Hardverska platforma bazirana na 32-bitno mikroprocesoru razvijena za auto industriju;
 • Širok opseg radne temperature (-40°C, + 125°C);
 • hardverska rešenja za unpređenu zaštitu podataka, mogućnost za dodatne funkcije kontrolera
 • podrška za Bluetooth komunikaciju;
 • self-testing sposobnosti za radne komponente;
 • čitanje broja obrtaja motora napomoću signala sa benyinskih dizni;
 • opcionalna modifikacija sekvence ubrizgavanja;
 • management grešaka – freeze frame snimanje;
 • kompatibilan sa LED-300, LED-300/400 and LED-400 prekidačima;
 • izrađen od visokokvalitetnih komponenti koje su testirane u laboratorijama po najvišim standardima autoindustrije.

IZDRŽLJIVOST KUĆIŠTA
U skladu sa dizajnom i zahtevom za malom masom, kućište je tankozidni model.Materijali korišćeni za izradugarantuju optimalnu otpornost na mehaničku silu iako su male mase. I materijali i oblik kućišta garantuju optimalne funkcionalne parametre pod termalnim opterećenjem u motornom prostoru.Iako samo kućište deluje krhko, više je nego sposobno da zaštiti elektronski modul od vlage i mehaničke sile, i to pri temperaturama 20°C – 120°C. U normalnim uslovima eksploatacije, kućište nije izloženo konstantnim deformacijama, već samo vibracijama izazvanim radom motora i eventualnim mehaničim udarima peska ili kamenčića pokupljenim sa kolovoza.

IZDRŽLJIVOST/OTPORNOST NA GREBANJE
U normalnim uslovima eksploatacije, kućište nije izloženo grebanju olovkama ili oštrim predmetima. Ogrebotine mogu da naruše estetiku, ali ne mogu oštetiti funkciju kućišta. Ogreban plastični poklopac ili čelična baza kućišta i dalje su otporni na koroziju.

ZAPTIVENOST
Kućište kontrolera je dizajnirano da osigura čvrstoću uređaja u skladu sa zahtevima UNECE propisa koji se odnose na njega.. Kućište poseduje IP54 stepen izdržljivosti sa prkiljučenim ožičenjem. Kućište je zaptiveno samo kada je konektor ožičenja priključen (U normalnim uslovima eksploatacije konektor je uvek priključen).Zakrivljeni oblik kućišta služi da kompenzuje termalne deformacije usled promena temperatura u motornom prostoru, i tako zaštiti unutrašnje komponente.

VIZUALNI KVALITETI
Visokokvalitetni materijali, jedinstven i inovativan oblik kućišta, kao i kvalitet samog proizviodnog procesa, omogućavaju i visoke estetske kvalitete kućišta. Poklopac kućišta je izrađen od moderne visokokvalitetne plastike sa unapređenom otpornošću na mehanička oštećenja u širokom opsegu temperature.Osnovna ploča od nerđajućeg čelika doprinosi jedinstvenom karakteru kućišta.