300 QMAX PLUS

QMAX PLUS – snaga autogas technologije

STAG QMAX PLUS, QMAX PLUS je naslednik dokazanog i na tržištu prepoznatog
STAG QBOX PLUS, QMAX PLUS  je dizajniiran za motore od 5-8 cilindara sa indirektnim ubrizgavanjem.

QMAX PLUS funkcije:

  • auto-adaptacija OBD,
  • inovativna auto-adaptaticija ISA 3,
  • podrška za CAN and K-LINE zajedno sa OBD2/EOBD,
  • proširene opcije čitanja OBD-a sa automatskim poništavanjem grešaka
  • neprimetno prelaženje sa benzina na gas,
  • integrisan emulator pritiska gasa
  • integrisan emulator nivoa goriva
  • 2 full-service porta,
  • ugaoni konektor-90 pinova.

Predviđen za automobile
Procesor je dizajniran i proizveden samo za upotrebu u automobilima, sa dosta novih karakteristika i laku i stabilnu upotrebu.

Inovativni sistem auto-adaptatacije ISA3

ISA 3 inovativni pristup auto-adaptaciji, koji se aktivira posle nekog vremena vožnje na benzin sa nekim OBD parametrima. ISA3 je:
1. predviđena korekcija mapa nezavisno od korekcije vremena ubrizgavanja
2. sakupljanje referentnih podataka vremena ubrizgavanja benzina, uzimajući u obzir temperaturu motora.
3.prepoznavanje modova ECU-a (closed/open loop) u stvarnom vremenu,
4.vidi O2 senzor sa OBD-a vozila.

OBD Auto-adaptacija
OBD Auto-adaptaticija garantuje da ubrizgavanje gasa tačno odgovara uslovim rada i opterećenju motora. Ne utiče samo na vremena ubrizgavanja smeše, već i na samu kompoziciju smeše kako bi se najbolje korigovala iskorišćenost iste.

Automatski OBD poništivač grešaka
Automatski OBD poništivač grešaka obezbeđuje brisanje biranih grešaka, bez kačenja dijagnostičkih uređaja

FPE integrisan emulator pritiska

FLE integrisan emulator nivoa goriva