AC SA – STAG

auto gas ugradnja

AC SA je poljski lider i bitan svetski proizvođač auto gas (TNG/KPG) sistema pod nazivom STAG. AC SA  posluje na poljskom tržištu automobila više od 25 godina, a trenutno je najveća kompanija u segmentu gasnih instalacija u Poljskoj. Prema sopstvenim procenama, AC SA ima više od 50% udela u poljskom tržištu.

Proizvodi ove kompanije distribuiraju se u više od 30 zemalja širom sveta. 2011. godine, prodaja stranim klijentima predstavljala je 63% od ukupnog prihoda AC SA. Neki od ključnih stranih klijenata su Nemačka, Rusija, Ukrajina, Turska i Tajland.

Kompanija nudi sigurna, isplativa i ekološki prijateljska rešenja. Politika koju sledi kompanija fokusira se na osnovni cilj, a to je: zadovoljstvo klijenata postignuto snabdevanjem inovativnim proizvodima vrhunskog kvaliteta.


ac stag

AC SA ima svoju mrežu klijenata širom Poljske (Partner Service Point – PSP). Trenutno, PSP mreža obuhvata 42 profesionalna gas servisa, kojima kompanija pruža marketinšku i tehničku podršku, kao i sistem stručnog usavršavanja. Klijenti, koji koriste PSP uluge, dobijaju garanciju na kvalitet instalacija i besplatne usluge u garantnom roku od svih servisa širom Poljske koji su u PSP mreži.

vozi na auto gas

Obim poslovanja

ac stag ugradnja

AC SA nudi više od 200 auto gas proizvoda, uključujući kontrolore za TNG/KPG sisteme koji važe za najveći deo ponude. Glavni element prodajne ponude kompanije su serije proizvoda pod brendom STAG, koji je možda najprepoznatljiviji i najčešće kupovani brend elektronskih komponenti za automobilske sisteme gasa na tržištu. Mnoga rešenja primenjena u ovom brendu su izrazito pionirska na globalnoj skali. Ključni poslovni segment AC SA je sistem gasa, ali ponuda kompanije takođe uključuje delove i druge komponente korišćene u automobilskoj industriji. Prodajna struktura individualnih komponenti u ponudi Kompanije je sledeća:

  • AutoGaz – proizvodi namenjeni automobilskim sistemima gasa
  • Wire harnesses za potrebe automobilske industrije – primenjivano uglavnom u kompletima kuka za vuču
  • Auto parts (Auto delovi) – AC SA takođe nudi svojim klijentima širok raspon sopstvenih automobilskih komponenti i pribora, kao i od poznatih proizvođača, takođe.

Odeljenje za istraživanje i razvoj

ac stagZahvaljujući naprednom istraživačkom i razvojnom radu i primeni poslednje tehnologije, AC SA može kontinuirano da poboljšava svoje proizvode i da izbacuje na tržište ponude koje su internacionalno inovativne. U njihovom Odeljenju za istraživanje i razvoj zaposleno je više od 40 ljudi koji rade na ponudama proizvoda (približno 10% od broja ukupno zaposlenih u AC-u).  Postojeće I&R odeljenje značajno je doprinelo vodećoj poziciji Kompanije među proizvođačima TNG sistema u Poljskoj. Čineći korak napred u području istraživanja, u 2011. godini Kompanija je otvorila sopstveni I&R centar i započela konstrukciju nove zgrade koja treba da izađe u susret zahtevima. U prostoru od više od 2000 kvadratnih metara, tim dizajnera će biti u mogućnosti da nastavi svoja istraživanja i razvoj fokusiran na pripremu novih tehnologija proizvoda primenjenih u obezbeđivanju alternativnih goriva za motore motornih vozila.

Kompanija je trenutno u naprednom stadijumu izgradnje sopstvenog Centra za I&R. Otvaranje objekta je planirano krajem 2011. i početkom 2012. godine.

Moderna zaliha mašina

ac stag proizvodni pogonKompanija ima veoma modernu zalihu mašinerije. Većina komponenata proizvedeno je uz korišćenje automatizovanih, preciznih i visoko efikasnih proizvodnih linija (traka). U cilju osiguravanja vodeće pozicije u industriji, AC SA kontinuirano nadograđuje svoju fabriku i mašine. Poboljšanja mašina su finansirana iz sopstvenih fondova Kompanije i iz EU fondova.
Proizvodnja u AC SA se odvija na četiri velika proizvodna odeljenja: Elektronika, SMD, Wire harness, i Mehanika.

Razvojna strategija

Strategija AC SA uključuje intenzivne razvoje Kompanije unutar domena njenog trenutnog poslovanja i optimalnog korišćenja potencijala  TNG/KPG tržišta, što primarno uključuje:

  • Brz rast broja vozila u svetu koja koriste TNG i KPG kao alternativno gorivo (od 2000-2009 prosečni porast je bio za 8.7%)
  • Relativno veće rezerve prirodnog gasa nego sirove nafte
  • Ekonomska efikasnost koja nastaje kao rezultat značajne razlike u cenama tradicionalnih goriva i gasa u automobilske svrhe
  • Manja šteta za okruženje je izazvana TNG/KPG vozilima, nego motorima koji se pokreću na benzin ili dizel

Investicije

investicije auto gasU periodu od 2008-2010, AC SA je kompletirala investicione projekte u totalnoj količini od blizu 29 miliona PLN, od kojih je 11.7 miliona PLN potrošeno na kupovinu fabrike i mašina od poznatih svetskih proizvođača. Prioritetni investicioni projekat na kom AC SA trenutno radi je konstrukcija modernog istraživačkog i razvojnog centra za nove tehnologije pokretanja motora motornih vozila. Kompanija je počela da priprema planove investicionog projekta decembra 2009. godine i očekuje se da će biti završeni krajem 2011. Ukupna cena konstrukcije je procenjena na oko 18 miliona PLN neto. Kompanija je obezbedila fondove za ovaj investicioni projekta od “EU Operational Programme Inovative Economy Measure 4.5.2”.

Investicioni projekti AC SA takođe uključuju kupovinu dodatnih fabrika i mašinerije za proizvodnju elektronike, wire harnesses, i mehaničkih elemenata i konstrukciju novih proizvodnih objekata, koji će osigurati povećanje proizvodnih kapaciteta Kompanije i visok kvalitet proizvodnih procesa. Investicija –koja će biti izneta u toku 2011. i 2012. godine – obezbediće proizvodnju tehnološki naprednih komponenti, posebno elektronskih proizvoda.

Nagrade i priznanja

Nagrade i priznanja data Kompaniji potvrđuju visok kvalitet ponuđenih proizvoda, njihovo izvrsno finansijsko pozicioniranje i dinamički rast i razvoj.
Više… 

Već milion vozača širom sveta koristi proizvode AC SA.