Ugradnja plina i održavanje sistema

UGRADNJA PLINA

UGRADNJA PLINA, ZAŠTO UGRADITI GASNI UREĐAJ NA VOZILO (prednosti)?

• Duži radni vek motora od 30% -60%
• Povećana autonomija vozila za duplo (nekad i više)
• Ekonomska strana – cena gasa je trenutno (stalno) duplo niža od cene benzina, a ponekad i više nego duplo
• Sa auto gasom nece doći do pojave detonacije koja je vrlo štetna za motor, jer ima oko 104 oktana
• Ekologija – vozila na auto gas zadovoljavaju najstrožije standarde po pitanju izduvnih gasova
• Razliku u ceni goriva možete potrošiti na razne načine
• Na zapadu vlade dotiraju ugradnju auto gas uređaja jer investiraju u ekologiju i ekonomiju
• Italija i Bugarska, dve zemlje prilično različitog standarda, imaju populaciju automobila na auto gas koja prelazi 70%

Šta je potrebno znati prilikom prilikom odlučivanja o ugradnji auto gasa, ugradnji plina?

Auto gas oprema puno se koristi u Italiji, Holandiji, Velikoj Britaniji, Rusiji, Ukrajini, Indiji, a kod nas je u ekspanziji poslednjih 4-5 godina, iako je do devedesetih godina prošlog veka ugradnja bila u zamahu. Čin ugradnje je ustvari adaptacija na opremi za doziranje benzina motoru. Vrši se na karburatorskim i ubrizgavajućim motorima automobila, skutera, čamaca i agregata. Najmanje promene u tom sistemu su kod KARBURATORSKIH motora i motora sa jednom električnom diznom (Single Point Injection), kod kojih se može reći da su beznačajne, pošto se gas dozira u vazduh, tj. smeša nastaje na istom mestu gde se i benzin dodaje u vazduh, tako da je usisna grana motora puna smeše goriva i vazduha. Kod ostalih načina ubrizgavanja, gde su dizne na kraju usisnog voda vazduha, odnosno gde se benzin ubrizgava u vazduh neposredno pre cilindra, promene su veće, a adekvatni uređaji imaju nešto višu cenu u odnosu na klasične venturi sisteme.

Оdržavanje auto gas sistema

Auto gas uređaj zahteva minimalno održavanje. Potrebno je svakih 10.000 km izvršiti kontrolu instalacije ili jednom godišnje ako se pređe manje kilometara. Na svakih 50.ooo – 60.000 km potrebno je servisiranje isparivača. Zbog nečistoće koja se nalazi u gasu, potrebno je na svakih 10.000 km očistiti ili zameniti filter za gas koji se nalazi u elektroventilu za gas. Zamena nekog dela se vrši po potrebi, ali je to vrlo retko jer instalacija često nadživi motor.

AC SA preporučuje održavanje i ugradnju svojih auto gas sistema isključivo u ovlašćenim servisima i po intervalima koji pišu u servisnoj knjižici.